Senátor - Podlahy-LBC.cz


Otevírací doba
Dle předchozí domluvy.
Počítadlo návštěv
Online:
1

Dnes návštěv:
27

Celkem návštěv:
188474

Senátor

Senátor
Kód produktu:
BS-669

Cena vč. DPH:
475,2 Kč

Cena bez DPH:
396,- Kč

Před slevou vč. DPH:
535,2 Kč

Před slevou bez DPH:
446,- Kč

Počet kusů:


Popis produktu

 

Balterio Click Xpress®.
Click Xpress® je revoluční systém použitý k montáži
laminátu. Jedinečný postupný systém Vám umožní
smontovat laminát téměř okamžitě a úplně bez použití
lepidla. Click Xpress® zajišťuje bezešvé, pevné
laminátové povrchy, které vydrží léta. Kromě toho může
být laminátová podlaha opakovaně vyměňována.
Nářadí, které potřebujete:
• vykružovací pila a malá ruční pila;
• tužka;
• tyčové měřidlo nebo měřicí pásmo;
• vodovzdorná samolepicí páska;
• montážní souprava na parketové podlahy: expanzní
bloky, tlumicí blok, napínáky;
• brousicí blok nebo brousicí stroj.
Příprava.
Aklimatizace.
• nechte desky (zabalené) uprostřed místnosti, když
jste přišli montovat laminátovou podlahu;
• nechte desky aklimatizovat 48 hodin v závislosti na
místní teplotě a vlhkosti vzduchu;
• ideální teplota vzduchu je asi 22°C a ideální vlhkost
vzduchu asi 55 %;
• po rozbalení zkontrolujte stav všech desek.
Laminátové desky s viditelnými vadami nesmí být
instalovány.
Povrch.
• Laminát Balterio může být instalován na jakémkoliv pevném
povrchu; měkké povrchy (jako celoplošné koberce) musí být
nejprve úplně odstraněny.
• Ujistěte se, že je povrch suchý, rovný a bezprašný před
instalací podkladu podlahy.
• Srovnejte všechny hrboly přesahující 2 mm.
Čerstvý beton.
V nových domech je třeba nechat vysušit nedávno odlitý beton
po dostatečně dlouhou dobu. Místnost by měla být adekvátně větraná.
Přibližné pravidlo je:
• týden vysoušení na 1 cm pro tloušťky do 4 cm;
• týdny vysoušení na 1 cm pro tloušťky přes 4 cm; (čili měli byste beton s
tloušťkou 6 cm nechat vysoušet po (1x4)+(2x2) = 8 týdnů)
• vlhkost betonu by neměla překročit 2.5% (metoda CM).
V této souvislosti dejte pozor na to, že je třeba zvažovat i faktory
okolního prostředí. Před položením podkladu podlahy vždy instalujte
parozábranu.
Podlahové vytápění.
Laminátové podlahy Balterio mohou být instalovány bez potíží na povrchy
s vodním podlahovým vytápěním, za podmínky, že trubky s teplou vodou
jsou min. 3 cm pod povrchem a kontaktní teplota podlahy nepřekročí
28°C. Před instalací podlahy byste měli počítat s těmito aspekty:
• před začátkem vypněte podlahové vytápění; teplota podlahy by neměla
překročit 18°C;
• nejprve instalujte parozábranu (150 μ); je-li to třeba, použijte fólii
jiných rozměrů, ale ujistěte se, že se kusy překrývají nejméně o 20 cm
předtím, než je spojíte dohromady vodovzdornou lepicí páskou;
• po instalaci podlahy počkejte aspoň 24 hodin než znovu zapnete
podlahové vytápění. Zabraňte nadměrným rozdílům teploty a zapínejte
a vypínejte topení postupně;
• vlhkost v místnosti by nikde neměla překročit 1,5 % (metoda CM).
Nejvyšší přípustný součinitel tepelné vodivosti pro jakýkoliv druh
podlahové krytiny je 0.15 K.m2/W. Pro elektrické podlahové vytápění
nesmí být překročena hodnota 60W/m2.
1. Instalace podlahy
Podklad podlahy.
Při instalaci laminátové podlahy je dobrý podklad podlahy
nepostradatelný, protože by to měla být dokonalá podpora
Vaší laminátové podlahy a měla by zaručovat dlouhou
životnost Vaší podlahy. Bez ohledu na instalovaný
podklad podlahy nejprve instalujte parozábranu.
Instalace laminátové podlahy.
Jakmile je podlaha vyčištěna a vyhlazena,
je instalována parozábrana a podklad
podlahy, může být položen laminát.
Click Xpress® je známý jako “rolovací” systém. To
znamená, že mezi deskami není žádné napětí.Tvar pera a
drážky do sebe dokonale zapadají, aby se zamezilo vůlím.
Výsledkem je bezešvý spoj a pružné možnosti instalace.
Systém Click Xpress® Vám umožňuje spojovat desky
dvěma různými způsoby, buď pero v drážce nebo drážka v
peru. Nicméně, nejjednodušší postup je pero v drážce.
Celkový vzhled dokončené laminátové podlahy především
závisí na orientaci desek, směru osvětlení a úrovni
pohledu. Orientace může dodatečně silně působit na
vnímanou velikost a perspektivu místnosti.
Rozpínavost.
Nehledě na období 48 hodin aklimatizace před rozbalením
desek, laminátové podlahy zůstanou citlivé na smrštění a
roztažnost i po instalaci. Tato vlastnost může být snadno
kompenzována, pokud necháte dilatační spoj 8 až 10 mm
na všech stranách, s použitím dilatačních bloků. Podobný
dilatační spoj by měl být ponechán okolo překážek, jako jsou
potrubí, rámy dveří a prahy.
Pro větší povrchy by se měl na každých 10 metrů použít spojovací profil
(jak po délce, tak po šířce), aby se kompenzovalo smrštění a prodloužení. Jestliže
instalujete laminát v několika místnostech ve stejné výšce, měl by být 8 až 10 mm
dilatační spoj na každé hranici mezi místnostmi, s použitím spojovacího profilu.
Umístění těžkých předmětů (vodní lůžka, šatníky) na laminát není problém,
provedením 8 až 10 mm dilatační spáry okolo předmětu. Pak můžete dokončit spoj
obrubou nebo profilem.
Délka místnosti Délka místnosti Navrhovaná šířka dilatační
(v metrech) (ve stopách) spáry
3 - 9 m 10 - 30 ft. 8 mm
10,6 - 12 m 35 - 40 ft. 10 mm
13,7 - 15,2 m 45 - 50 ft. 13 mm
16,8 - 19,8 m 55 - 65 ft. 19 mm
21,3 - 24,3 m 70 - 80 ft. 22 mm
29 - 30,5 m 95 - 100 ft. 25 mm
Plocha místnosti Plocha místnosti Navrhovaná šířka dilatační
(v m2) (ve sq.ft) spáry
9 - 93 m2 100 - 1000 sq.ft. 8 mm
102 - 167 m2 1100 - 1800 sq.ft 10 mm
177 - 242 m2 1900 - 2600 sq.ft 13 mm
251 - 279 m2 2700 - 3000 sq.ft 16 mm
...
8 à 10 mm
...
8 à 10 mm
Hodnoty Vedení tepla R
7 mm 0,056 m².K/W
8 mm 0,054 m².K/W
9 mm 0,057 m².K/W
Natural Wood Sound (3 mm) 0,017 m².K/W
Natural Wood Sound Plus (3 mm) 0,021 m².K/W
Silent Sound Floor (3 mm) 0,066 m².K/W
Balterio Blue Floor (2 mm) 0,053 m².K/W
Balterio Metal Floor (2,07 mm) 0,056 m².K/W
Krok 4. Dokončení podlahy.
Vezměte odříznutou část koncové desky
v předchozí řadě a použijte ji pro začátek
další řady. Začněte na stejné straně, kde
jste začali předchozí řadu a znovu se
ujistěte, že je dilatační spára 8 až 10 mm
mezi laminátovou deskou a zdí.
Zasuňte laminátovou desku proti
předchozí řadě a zatlačte ji dolů.
Zatlačte krátkou stranu další laminátové
desky do předchozí desky a zatlačte dolů
proti drážce v předchozí řadě.
1. Opatrně zvedněte laminátovou desku,
spolu s předchozí deskou v téže řadě v
úhlu 30°.
2. Znovu ji zatlačte proti předchozí řadě.
3. Jakmile jsou desky řádně spojeny,
mohou být zatlačeny dolů.
Tímto způsobem pokračujte, dokud podlaha není
kompletní. Nejprve zasuňte krátké strany desek, až
se spojí a až pak zaklapněte dvě spojené desky do
dokončené řady.
Aby se zabránilo poškození
spojovacího systému, důrazně se
doporučuje nikdy nezasouvat celou
řadu, aby se napojila na předchozí
řadu. Vždy se ujistěte, že zde jsou
dilatační spáry 8 až 10 mm mezi
laminátovými deskami a zdmi nebo
pevnými objekty.
Krok 5. Závěrečná řada.
Znovu se ujistěte, že je dilatační spára
8 až 10 mm. Počítejte se spárou, když
měříte a řežete desky závěrečné řady
podélně.
Instalujte závěrečnou řadu.
Vyjměte všechny expanzní bloky a vyrovnejte hrany
parozábrany a podkladu podlahy, než začnete
dokončování (jako je instalace lišt).
Konečné úpravy a reinstalace.
Ihned po dokončení podlahy Click Xpress® se po
podlaze může chodit a můžete provést konečné úpravy.
Namontujte lišty přímo na zdi, spíš než na podlahu, aby
laminát pod ní se mohl roztahovat a smršťovat.
...
8 à 10 mm
...
8 à 10 mm
...
8 à 10 mm
...
8 à 10 mm
...
8 à 10 mm
...
8 à 10 mm
Krok 1. Podklad podlahy a povrch.
Očistěte a vyrovnejte podklad
podlahy, odstraňte mastnotu; instalujte
parozábranu a podklad podlahy;
zkontrolujte poškození laminátových
desek.
Krok 2. Výška dveřního rámu.
Ke změření výšky dveřního rámu
umístěte laminátovou desku proti
dveřnímu rámu, stranou dekoru dolů;
označte výšku a odřízněte dveře a dveřní
rám do označené výšky. Laminátová
deska pak může být snadno zatlačena
pod dveřní rám.
Krok 3. První řady.
Předností systému Click Xpress® je to, že
Vám umožňuje vybrat si svou výchozí
polohu. Navíc můžete pracovat buď
zprava doleva nebo zleva doprava,
podle toho, co je lepší ve Vaší vlastní
specifické situaci. Podle směru, ve
kterém pracujete, se doporučuje začínat
buď od dveří nebo rohu. Doporučuje se
začít stranou pera na desce otočenou
směrem ke zdi.
Možnost 1. Začátek v rohu.
Položte desku do rohu, stranou pera
otočenou směrem ke zdi. Zasuňte přední
hranu druhé desky do první desky
s použitím metody pero do drážky a
pokračujte, dokud není první řada hotová.
Pamatujte si, že je třeba počítat s 8 až 10
mm vůlí mezi první řadou a zdí.
Možnost 2. Začátek od dveří.
Začněte s instalací řady u dveří a pak
se pohybujte od dveří. Odřízněte desku,
kterou je třeba umístit pod dveřním
otvorem na takovou velikost, abyste měli
jistotu, že je zde 8 až 10 mm dilatační
spára a zasuňte desku dovnitř dveřního
rámu. Odřízněte na velikost desky, které
dokončují první řadu.
Koncová deska.
Změřte délku koncové desky v řadě a
odřízněte na míru. Odříznutá část této
desky může být použita pro začátek další
řady, za předpokladu, že tato část není
kratší než asi 25 cm.
...
8 à 10 mm
...
8 à 10 mm
...
8 à 10 mm
...
8 à 10 mm
...
8 à 10 mm
Překážky. Sloupek dveří.
Jsou-li v čelní stěně další dveře: položte desky co možná
nejblíže ke dveřím; osmirkujte krátkou hranu instalovaného
panelu trojúhelníkovou ruční smirkovací bruskou nebo dřevěným
špalíkem se smirkovým papírem; osmirkujte pero desky v
předchozí řadě;
odřízněte instalovanou desku na míru a zasuňte ji pod sloupek
dveří;
vložte panel na místo lehkým poklepáním na jeho krátkou a
dlouhou stranu do osmirkované desky podél vodorovné roviny;
osmirkujte krátký břit drážky u poslední instalované desky;
dále zasuňte dlouhou stranu druhé desky předposlední řady a
zatlačte ji co možná pevně proti instalované desce. Deska může
být také tažená pomocí napínacího železa.
Dokončete řadu jako v kroku 5.
Potrubí.
Na krátkých stranách dvou desek, které budou instalovány okolo
potrubí, vyvrtejte otvor o průměru o 10 mm větším než je průměr
potrubí.Tyto dvě desky položte okolo trubek a stiskněte je k sobě.
...
8 à 10 mm
...
8 à 10 mm
...
8 à 10 mm
...
8 à 10 mm
...
8 à 10 mm
...
8 à 10 mm
...
8 à 10 mm
Vyhledat produkt
Vyhledávání
Přihlášení
Jméno:

Heslo:

Novinky
NovinkyDub StringDub String
Kontaktní údaje
Podlahářství Liberec
Boleslavova 289/15
Liberec 6
46006
Email:

Mobil:
+420 603 871 826

Napište nám
Jméno:

Email:

Zpráva:

Kontrolní kód:

opište tento kód


Copyright © 2011 Fusek - Design
Autoři stránek nenesou žádnou odpovědnost za náplň stránek a její stylistické zpracování.